Project Taam

Airbnb – Marketing – Stock – Property

Airbnb Project

SAIGON THE METROPOLE

Thp5449

1 BEDROOM

VIEW
Thp0644

2 BEDROOM

VIEW
Thp2330

3 BEDROOM

VIEW

MARKETING

“Cố vấn Marketing cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phát triển thương hiệu, bán hàng đa kênh”

Công Tâm • Marketer

Taam.vn

CHỨNG KHOÁNG

Tư vấn đầu tư trung hạn, dài hạn. Giáo án cho người mới bất đầu, phân tích cơ bản và chuyên sâu.

liên hệ